La regulació dels lloguers pren impuls al Prat de Llobregat

09/04/2020
Comparteix

L’equip d’urbanisme i habitatge de Celobert està treballant amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat en la redacció del Pla Local d’Habitatge. Malgrat l’experiència del municipi en la promoció d’habitatge protegit de lloguer i cooperatiu, en els últims anys han aparegut nous reptes que fan necessària una estratègia integral que respongui a les necessitats i problemàtiques actuals.

L’anàlisi i diagnosi de l’estat de l’habitatge al Prat ha permès establir un conjunt d’estratègies i actuacions que s’han treballat amb l’Ajuntament i les entitats que treballen en l’àmbit de l’habitatge agrupades a la Taula Local d’habitatge. Entre aquestes actuacions es troba la declaració del Prat com a àrea de mercat d’habitatge tens en desplegament de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

Aquesta Declaració permetrà estendre la regulació 5 anys més, després d’un primer any d’aplicació directa establert a la Llei; i serà d’aplicació a tot el municipi. El Ple municipal del Prat ha aprovat amb una àmplia majoria sol·licitar a l’AMB la tramitació de la Declaració.

El Prat acompleix actualment amb l’Objectiu de Solidaritat Urbana, establert pel Pla Territorial Sectorial de Catalunya, de disposar d’un 15% d’habitatge social i assequible. Malgrat això, el procés accelerat de desqualificació dels habitatges protegits existents i l’augment dels preus de lloguer en els darrers anys fa necessàries mesures de protecció de les persones llogateres com la regulació del preu.