OPINIÓ. No són suficients les exigències en eficiència energètica del nou decret 732/2019

13/02/2020
Comparteix

A partir de juny d’aquest any, tots els edificis de nova construcció de l’estat espanyol hauran de tenir un consum energètic quasi nul. Així ho estableix el nou decret de 20 de desembre de 2019 , d’acord a una directiva europea que exigeix als països membres establir una nova tipologia d’edificis de molt baix consum energètic (Nearly Zero Energy Buildings – NZEB).

A Celobert estem construint i rehabilitant amb aquest estàndard des del 2015. Ens vam iniciar amb la Hulohaus i amb Coroleu 7. L’objectiu és minimitzar els efectes del canvi climàtic en l’àmbit de la construcció i així contribuir a una societat més sostenible. Aquesta normativa defineix com a nZEB, tots aquell edificis que “tenen un nivell d’eficiència energètica molt alt, amb una quantitat quasi nul·la o molt baixa d’energia requerida, havent de ser aquesta energia coberta en molt alta mesura per energia procedent de fonts renovables”.

Tot i que creiem que és un pas endavant pel sector i pel medi ambient ja que es fomenta l’ús de les energies renovables, considerem que es deixen de banda aspectes arquitectònics clau que permeten reduir de manera significativa les necessitats energètiques de l’edifici, com poden ser la limitació de la demanda d’energia, l’aprofitament de l’energia solar i la inèrcia tèrmica o l’optimització de la geometria de l’edifici. També es deixen de banda aspectes molt importants associats a les emissions de CO2 del procés de producció, transport i reciclabilitat dels materials de construcció, així com de la seva posada en obra.

A Celobert apostem per dissenyar edificacions que combaten la situació d’emergència climàtica en tots els fronts possibles, més enllà de que la llei ho exigeix o no, i amb l’objectiu que el balanç energètic i d’emissions de CO2 sigui nul o fins i tot positiu.