Orgànicub, casa passiva i ecològica a Sora

2017 — 2018

Particular

Osona

L’Elisenda vol una casa senzilla, flexible i còmoda que sigui energèticament eficient, ecològica i saludable. El terreny que té és immillorable tant pel que fa al lloc (el poble de Sora), a les vistes (cap a les muntanyes i el campanar de l’església), i a l’orientació (sud/sud-est). Un context idoni per fer una proposta que respongui als valors que ens demana.

El projecte es resol a través de dos volums cúbics, un de gros de dues plantes on s’hi ubica l’habitatge i l’espai de treball, i un de petit, tot de fusta, com a garatge.

L’habitatge té 60 m² per planta i s’estructura al voltant d’una escala que organitza els espais: a nord les zones humides i de servei, a sud les zones d’estar, de descans i de treball; a llevant els espais de dia, i a ponent els de nit. La casa té poques parets però grans obertures a sud, cap a les bones vistes. D’aquesta manera s’obté un espai principal lluminós, ampli i flexible, que permet adaptar-se a les necessitats canviants.

A més, la casa està construïda amb materials orgànics i majoritàriament d’origen local, on la fusta és el material estrella: s’ha utilitzat per l’estructura, façanes, envans, finestres, portes i paviments. L’estructura de tot l’edifici és d’entramat lleuger de pi roig del Pirineu català, i tant els pilars com les jàsseres són d’avet vermell procedent de boscos europeus amb segell FSC. Aquest certificat de gestió forestal ens garanteix que el bosc d’on prové la fusta s’està gestionat de manera responsable i se’n preserva la seva biodiversitat. A nivell energètic, l’abundant aïllament de fibres de fusta ens permet mantenir el confort interior a l’hivern i a l’estiu amb un consum quasi nul. La posició de les finestres i de les proteccions solars també són un element clau per aconseguir aquest baix consum.

Per l’Elisenda també ha estat un tema clau que el projecte hagi tingut en compte factors externs que influeixen en la salut, per això s’ha analitzat el terreny i la distribució de la casa des de la geobiologia i el feng shui. Per ella, aquest espai és més que un lloc per viure, és també un espai propi on desplegar i realitzar la seva creativitat.

Planta baixa

Planta primera

Secció

Col·laboracions

Assovil — Constructora
Marta Gabaldà — Assessorament en Feng Shui