Estudi de regeneració urbana i cohesió social al barri de Santa Olga d’Òdena

2019 — 2021
Diputació de Barcelona
i Ajuntament d’Òdena
Anoia

L’Ajuntament d’Òdena, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ens encarrega l’elaboració d’un estudi amb l’objectiu de revitalitzar el barri de Santa Olga. Per fer-ho, hem comptat amb el suport de la cooperativa Raons, que s’ha encarregat de l’anàlisi antropològic i el procés participatiu.

Santa Olga és un petit barri al sud d’Òdena, aïllat del nucli principal, format per dos carrers i uns trenta habitatges autoconstruïts entre els anys 50 i 60 per a la població migrada de la resta de l’estat. Actualment, es troba en un procés de pèrdua i envelliment de la població, afectant la cohesió social i els vincles comunitaris del barri. A més, la zona no disposa de comerç i té una manca important de serveis i d’activitat social.

Davant d’aquest escenari, es planteja un projecte de revitalització del barri que doti d’eines al municipi per revertir el procés de degradació del barri des d’una òptica integral. Qüestions com la millora de l’espai públic, els habitatges i la cohesió social, com també la connexió amb la resta del poble i l’impuls de l’activitat social, seran algunes de les claus del projecte.

L’anàlisi de la situació, part crucial del projecte, s’ha basat en informació estadística i en la participació activa del veïnat, a través d’entrevistes per comprendre la seva realitat quotidiana. El projecte ha finalitzat amb una sessió participativa amb la gent del barri per prioritzar les propostes d’acció.

Reptes
 • Millorar l’espai públic i l’accessibilitat als habitatges
 • Abordar els problemes de convivència
 • Revitalitzar l’Associació veïnal
 • Solucionar problemes de neteja a l’espai públic
 • Tenir present que el 54,4% de població té algun tipus de dependència
 • Reducció de la velocitat dels vehicles al barri
Estratègies
 • Implementar accions de millora acordades a través de la participació veïnal per reforçar el vincle i l’ús adequat dels espais comuns.
 • Facilitar que la població prengui la responsabilitat de millorar i mantenir els seus habitatges.
 • Promoure la convivència mitjançant la mediació i dinamització d’activitats.
 • Acompanyar les persones en una situació de major vulnerabilitat.
 • Aprofitar la proximitat dels equipaments esportius per reforçar el vincle barri-municipi
 • Apoderar la comunitat perquè lideri el procés de millora del barri.
 • Optimitzar la intervenció municipal per assolir el màxim impacte positiu amb els recursos disponibles.