Més enllà de la compra i el lloguer: guia sobre els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge.

Descarrega’t aquí la guia

Per encàrrec del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, durant el 2014 vam elaborar un estudi i una guia per apropar el coneixement dels models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge al col·lectiu jove i facilitar-ne l’aplicació. Uns anys després de la seva publicació, vam actualitzar la guia per incorporar les iniciatives que han sorgit al llarg dels últims quatre anys en matèria de nous models d’accés a l’habitatge. En paral·lel, s’han realitzat un seguit de xerrades i tallers pràctics arreu del territori (Lleida, Girona i properament Reus) amb l’objectiu de presentar la guia i fer-ne difusió. Les sessions es complementen amb experiències reals de models alternatius d’habitatge, com el cas de l’entitat La Llavor, primer projecte de masoveria urbana a Lleida, i el projecte d’habitatge col·lectiu a Calonge i Sant Antoni.

Els temes inclosos a la guia són:

  • Masoveria urbana
  • Cooperatives de cessió d’ús
  • Dret de superfície
  • Copropietat
  • Autoconstrucció i implicació de l’usuari en la reforma de l’habitatge
  • Cohabitatge i espais compartir
  • Mecanismes alternatius de finançament