Tenim un pla! Procés de definició del nostre nou pla estratègic

Entre el 2021 i el 2022 Celobert hem estat treballant amb la consultoria Hobest en l’elaboració del nostre marc estratègic per als propers 4 o 5 anys.

Celobert vam iniciar el treball de planificació estratègica l’any 2017, quan vam elaborar el nostre primer pla estratègic 2017 – 2021. Passats els 5 anys de la seva implementació, el disposar d’un marc que orienti la planificació a llarg termini i ens ajudi a fixar els objectius anuals se’ns ha demostrat com una eina molt útil per a l’organització. És per això que no vam dubtar en iniciar l’apassionant camí d’elaborar un nou pla estratègic.

Aquesta vegada, teníem un repte molt interessant al davant, fer a totes les persones que integrem la cooperativa protagonistes del futur de Celobert. El creixement de la cooperativa i els canvis a l’equip feia que moltes de les persones que actualment formen part de Celobert no participessin del pla anterior i per tant, era una gran oportunitat per tornar a pensar amb mirades noves i mirades amb una llarga trajectòria on volem que aquests propers anys ens portin com a organització.

Per acompanyar-nos en aquesta aventura hem comptat amb Hobest, que gràcies a la seva metodologia de treball ens ha permès construir un marc compartit i engrescador en que hem pogut sentir la veu de totes les persones que formem Celobert.

El procés s’ha basat en un treball compartit al llarg de 5 sessions en que ha participat tota la cooperativa i en que hem abordat els següents temes:

  1. Diagnosi sobre el moment actual i la trajectòria dels darrers anys de l’organització.
  2. Visió de futur per als propers anys: dibuixar els trets essencials del projecte de futur per als propers anys.
  3. Identificació dels eixos estratègics per passar de la situació actual a la visió de futur. És a dir, aquelles palanques de canvi que ens permetran transitar de la situació actual al futur desitjat.
  4. Concreció d’objectius estratègics per a cadascun dels eixos identificats.
  5. Redefinició de la missió, visió i valors de Celobert en base a la reflexió estratègica definida.

Aquestes sessions conjuntes es completaven amb el treball en paral·lel d’un grup motor, que donava suport en la valoració de les sessions i en la preparació de les següents i d’uns grups de relatores que feien la feina d’aglutinar totes les reflexions fetes al llarg de les sessions.

Una de les experiències més impactants del procés ha estat viure la convergència d’il·lusions. La metodologia partia del treball en 2 grups, que s’han mantingut estables al llarg de totes les sessions. Els 2 grups es van mostrar com a molt diferents, tot i no ser la voluntat inicial i van traslladar energies diverses. No obstant, sessió rera sessió descobríem com les aportacions dels dos grups eren molt comunes i complementàries.

Aquest procés ens ha permès generar un marc que totes sentim com a molt propi, que s’assenta sobre dos grans pilars, la mirada ecològica, que ha estat el tret identitari de Celobert des de la seva constitució i la mirada feminista que cada vegada pren més força en la nostra manera de veure el món, de fer-nos-hi presents i de treballar en els nostres projectes.

A partir d’aquests 2 pilars hem construït 4 eixos estratègics que han derivat en una sèrie d’objectius i s’han concretat en diferents fites que el treball dels propers anys ens haurà de permetre anar assolint.

Els 4 eixos diuen molt de nosaltres i de com mirem al món i volem incidir-hi. Esperem que us semblin interessants i que ens ajudin a portar Celobert allà on hem somiat.

Obertura i posicionament

Celobert som la primera cooperativa de treball d’arquitectes constituïda a l’estat. En els propers anys volem posar en valor la nostra trajectòria i posicionar Celobert com una cooperativa referent en els camp de l’arquitectura i l’urbanisme per tenir un major impacte i incidència política i, orientar-nos a projectes de més valor afegit.

Organització centrada en les persones

Un dels pilars de Celobert des dels seus inicis ha estat posar les persones al centre. En els propers anys consolidarem la cooperativa de forma integral: a nivell econòmic, organitzatiu i laboral. Aquest treball ens permetrà millorar el benestar de les persones i disposar d’una organització enfortida per gestionar la complexitat i entomar els reptes de futur.

Serveis tècnics per a la transició

Volem impulsar nous paradigmes en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme i l’enginyeria des dels serveis tècnics per a la transició. Impulsarem noves línies de treball per donar resposta a l’emergència climàtica i habitacional, que situïn la persona i la comunitat al centre i impulsin la reducció de l’ús de recursos. Treballarem des d’una perspectiva de drets posant especial atenció a les necessitats de col·lectius vulnerables.

Coneixement, innovació i qualitat

L’aposta per la millora contínua en els propers anys es traduirà en la sistematització de la gestió de projectes, de manera que aquesta s’integri a la gestió global de la cooperativa. La innovació, la formació i la capacitat de generar i adquirir nou coneixement seran activitats clau per aportar valor afegit a la nostra feina. Apostarem per activar la xarxa de col·laboracions i per seguir aprofundint en línies recerca aplicada.