#UnLlocPerviure: eines per fomentar les cooperatives d’habitatge

Article de Paula Martí Comas, sòcia de Celobert i urbanista de l’equip de Perviure. Publicat a la revista EcoHabitar revista nº67 (Tardor 2020)

En els últims anys hem vist una explosió del número de projectes de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, també anomenats cohousing. Cada vegada hi ha més persones organitzant-se i creant grups per autopromoure el seu propi habitatge. Però aquest auge per l’interès d’allunyar-se del model tradicional d’habitatge individual, ja sigui en propietat o lloguer, xoca amb la gran dificultat per trobar un lloc on ubicar el projecte, ja sigui un solar o un edifici existent.

El camí per autopromoure col·lectivament l’habitatge està ple d’obstacles. Encara que el model està en creixement, encara ens trobem en una fase inicial, amb molt pocs projectes existents i en general molt recents. Aquesta situació fa que en molts casos, els projectes hagin d’obrir camí i resoldre contratemps pel fet d’estar desenvolupant un model innovador i poc conegut.

Des de Celobert, conjuntament amb les cooperatives Fil a l’agulla i Coopdemà, fa quatre anys que vam impulsar Perviure, un equip tècnic especialitzat en acompanyar processos d’habitatge col·lectiu i que té per objectiu facilitar el camí als grups que volen autopromoure el seu propi habitatge, oferint un suport integral que engloba totes les parts del projecte: econòmica, legal, arquitectònica i relacional.

En aquests quatre anys acompanyant grups de persones il·lusionades amb impulsar projectes que els permetin viure d’una manera més comunitària, sostenible i assequible, ens hem adonat que sovint els projectes es veuen interromputs a causa de la gran dificultat per accedir a un sòl.

Davant d’aquesta situació hem iniciat el projecte UnLlocPerviure amb el que desenvoluparem diferents eines, de lliure accés, per a facilitar la recerca i l’accés a sòls i edificis als grups que vulguin impulsar una cooperativa d’habitatge. El projecte es desenvolupa en el marc dels projectes singulars de la Generalitat de Catalunya per a l’impuls de l’economia social i el cooperativisme i s’orienta tant a grups com administracions. Es preveu que les diferents eines estiguin disponibles a finals d’aquest any 2020.

Eines per a grups

Un dels principals objectius del projecte és oferir informació gratuïta i accessible als grups. Ens hem adonat que, en el moment inicial de el projecte, és molt difícil que els grups puguin assumir el cost d’un assessorament tècnic que els faciliti la recerca i avaluació de l’adequació del solar, o edifici trobat, a les característiques del grup, ja siguin el nombre d’habitatges, el tipus de projecte o la viabilitat econòmica. Això és a causa de que en general, fins que el projecte no es consolida, els seus integrants no volen assumir el risc de fer aportacions econòmiques.

Normalment els projectes d’autopromoció col·lectiva poden començar a consolidar-se un cop ja es disposa d’un espai on ubicar-se i es pot tancar el grup de persones habitants. Mentre no se sap on s’ubicarà la cooperativa, no es pot saber amb certesa el nombre d’habitatges, la ubicació o les característiques de l’entorn. Un cop es disposa de solar, la cooperativa haurà de constituir-se formalment per poder adquirir-lo i el projecte entrarà en una nova fase amb un compromís més gran.

Tenint en compte la dificultat dels grups de poder assumir costos en aquesta fase inicial, ens hem proposat desenvolupar dues eines que els facilitin el procés de cerca de sòl, sense que el grup hagi d’assumir el cost d’un assessorament tècnic professional.

D’una banda, es publicarà una guia on es reculli tota la informació necessària en relació el procés de cerca de terrenys o edificis. Per redactar la guia, partim de l’experiència de diferents cooperatives existents que ja han passat per aquest procés i d’una enquesta feta a més de 30 grups que es troben actualment en el procés de buscar un lloc per viure col·lectivament, i que ha permès recollir les seves inquietuds principals.

Eines per a administracions

El suport públic és clau perquè creixi el nombre de cooperatives en cessió d’ús i es consolidi un model que té un gran interès social. Les administracions poden oferir recursos econòmics i també patrimonials (sòls o edificis) per impulsar la creació de cooperatives i generar habitatge assequible i no especulativa de forma indefinida, entre d’altres valors vinculats al model.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de mobilitzar sòl, tant públic com privat, cap a la cessió d’ús, hem inclòs en el projecte la publicació d’una guia que faciliti que les diferents administracions, principalment ajuntaments, puguin oferir recursos . La guia oferirà informació que permeti, en un moment inicial, decidir quin tipus de recurs oferir i quin tipus de projectes impulsar en funció dels recursos disponibles i les necessitats identificades. També contindrà informació bàsica per poder oferir el suport públic al projecte més idoni tenint en compte el marc legal vigent.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte esperem poder contribuir, des del coneixement tècnic, al creixement i consolidació del model d’habitatge en cessió d’ús. I ho fem compromeses amb la tasca de transformar el sistema actual d’habitatge per poder garantir el dret a l’habitatge a tota la població i promoure relacions més sostenibles.