L’arquitectura i la fusta del projecte cooperatiu Cirerers

Amb l’objectiu de promoure i divulgar el cohabitatge i la construcció en fusta, oferim en obert una formació adreçada a professionals del sector de l’arquitectura i la construcció. Aquesta va a càrrec de Diego Carrillo, arquitecte de Celobert, i Jorge Blasco, arquitecte de la consultoria d’estructures Estudi M103, té una durada d’una hora i consta del següent programa:

L’arquitectura de l’edifici

  1. Configuració arquitectònica de l’edifici de cohabitatge.
  2. Compromís de mínima petjada ecològica:

    2.1 Baixa demanda energètica

    2.2 Sistema constructiu sec i materials orgànics

El disseny de l’estructura de fusta CLT de PB+7

  1. Principals criteris del disseny estructural. Singularitats del projecte
  2. Reptes i dificultats: llums, càrregues, acústica, humitat, tèrmits, RF,  transport, i muntatge. 
  3. Detalls constructius

A continuació, us deixem algunes des les qüestions que van sorgir durant la formació:

La llana de roca no té bona petjada ecològica, no és així? Té pitjor petjada que la fibra de fusta, però és millor que altres materials industrials per la seva alta reciclabilitat.

EL doble flux quan funciona: sempre, segons la humitat relativa, segons CO2…? Funciona quan vulguin les usuàries, tot i que el recomanable és que estigui sempre funcionant renovant i filtrant l’aire i anar regulant la potència en funció del CO2 i humitat.

Teniu bateries per la fotovoltaica o és consum instantani? No tenim previstes bateries elèctriques per fotovoltaica, però sí acumular generació tèrmica quan tinguem excés de generació elèctrica.

Resoldre l’acústica que requereix el CTE no implica haver de folrar massa els panells de CLT, augmentant així tant el cost com la petjada global de la solució? Quina secció proposeu a façana i entre habitatges?Certament, hem hagut de prendre mesures especials pel tema acústic entre habitatges, i explicar-ho en detall seria propi d’una formació específica! Afegir només que a nivell tèrmic de l’envolvent, sí que hi ha molts avantatges i aconseguim reduir el material d’aïllament en comparació amb altres solucions constructives pels mateixos requeriments de confort.

Com s’aconsegueix escalfar els habitatges? El doble flux només aporta aire fred? El doble flux també aporta calor, així que la calefacció es fa també donant temperatura a la bateria que està connectada a la instal·lació d’aquest sistema.

Amb l’aerotèrmia centralitzada com es realitza la comptabilització individual de cada habitatge? I quin sistema de tractament d’aigua recomaneu per descalcificar? Cada habitatge tindrà els seu comptador d’energia del circuit de clima i del circuit d’aigua calenta sanitària (ACS). Sobre descalcificar, no n’hem previst cap, però si hagués de triar un et diria que el sistema que menys aigua llenci i menys manteniment impliqui, però aquí no ho hem estudiat.

L’enviament de dades es fa a través de wifi? Són emissions puntuals i cada quan s’envien? Normalment les connexions són cablejades entre sensors fins al quadre de control. En el quadre de control hi ha un data logger que envia les dades a la plataforma en el núvol. Si hi ha internet ens connectem per LAN en cas que no per 3G o 4G. Les dades de consums elèctrics és interessant que es registrin cada 15 minuts, però els consums tèrmics el normal és generar una dada al dia, d’aquesta manera els mesuradors tèrmics duren més i la resta de dades (pressió, temperatura, ..) es registren en temps real i s’envia un resum cada 15 minuts.

Com resoleu l’entrada d’aire sense tractar a través dels conductes de sortides de fums de les cuines? Quan plantegem una renovació d’aire amb un sistema de doble flux, on ja hi ha una extracció d’aire viciat de les estances humides, completem el filtratge d’olis amb una campana de recirculació i no d’extracció, que no necessita cap entrada d’aire addicional.

Heu valorat altres sistemas de calefaccio més confortables, tenint en compte les problemàtiques lligades a la calefacció per aire associat a aquest tipus de calefaccions? Aire més sec, moviment de pols… Tenint en compte que la necessitat teòrica de calefacció per arribar a confort és molt baixa, no ho considerem necessari ja que sempre es podrà afegir a posteriori. A més, s’ha seguit l’estratègia de minimitzar la demanda energètica amb l’objectiu de minimitzar les necessitats d’instal·lacions i la seva potència, això ens permet aconseguir un major confort amb menys consum energètic no renovable. Pel que fa a les molèsties que comentes, seràn mínimes ja que el moviment d’aire serà a un cabal molt baix.

Com es soluciona el pont tèrmic del CLT a l’exterior, concretament a la zona de voladiu dels balcons? Certament aquest és un pont tèrmic, que reduïm en part per la baixa conductivitat tèrmica del propi CLT i per l’aïllament exterior de façana.

El doble flux s’atura quan s’obren les finestres? Quin grau d’implicació i coneixement han de tenir les usuàries en aquest sentit? El doble flux no s’atura automàticament quan s’obren les finestres, haurà de ser la pròpia usuària que haurà d’apagar-lo, com quan apagem les llums de casa quan tenim prou llum natural. Es podria haver optat per sistemes més automàtics (i més costosos), però s’ha preferit conscienciar i formar a les persones usuàries. Afegir que la potència elèctrica del recuperador amb cabal màxim és només d’uns 50 W.