Regeneració urbana

La intervenció en nuclis, barris i ciutats és una oportunitat per potenciar els drets socials i ambientals al territori. Apostem pel disseny d’estratègies d’intervenció integrades per promoure la inclusió, l’habitabilitat, la sostenibilitat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Fomentem les polítiques de millora i rehabilitació, especialment en els entorns més vulnerables. Acompanyem les comunitats en el procés de rehabilitació energètica, la millora de les finques i l’impuls de comunitats energètiques. És clau que els processos de millora puguin enfortir les comunitats amb la participació ciutadana en l’anàlisi, el disseny i la transformació dels espais quotidians.

Veure els altres serveis

Acompanyem la millora
de barris i ciutats

Veure més projectes

Serveis que oferim:

  • Planificació estratègica de rehabilitació energètica
  • Planificació urbana estratègica
  • Estudis de millora, regeneració i intervenció de barris
  • Agenda Urbana
  • Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR)
  • Ajuts Next Generation
  • Comunitats Energètiques Locals
  • Processos de participació ciutadana

Contacteu-nos a info@celobert.coop
per a més informació