Ruderal, cohabitage cooperatiu al barri de Vallcarca

2019 — 2020
Ruderal SCCL
Barri de Vallcarca
Barcelona

 

Projecte realitzat en col·laboració
amb Voltes SCCL

El col·lectiu Ruderal neix a Vallcarca per promoure el dret a l’habitatge i lluitar contra l’especulació al barri i es concreta com a projecte cooperatiu en cessió d’ús a partir del nou pla urbanístic del nucli antic. L’objectiu és integrar-se dins el nou sistema del barri, que combina zones verdes amb equipaments i nous blocs d’habitatges. El projecte arquitectònic l’hem desenvolupat conjuntament amb la cooperativa d’arquitectura Voltes.

L’edifici no vol ser un bloc rígid i massiu sinó reproduir el teixit del barri, més semblant al d’un poble. En aquest sentit, es proposa un edifici permeable que uneix una zona urbana i una d’horts públics, amb dues façanes principals vinculades a cada zona. L’accés es fa a través d’aquestes dues façanes, que s’obren per permetre les vistes cap als horts des de la part més urbana.

A nivell volumètric, l’edifici s’organitza al voltant d’un gran pati comunitari, una mena d’àgora que funciona com a espai de trobada a l’aire lliure que recorda a la tipologia de corrala. S’accedeix als habitatges a través d’aquesta àgora, a través d’un sol nucli de comunicacions i en passera. Això fomenta les trobades entre veïnes i permet optimitzar l’espai. Aquest nucli talla la forma en “U” que organitza les tres plantes i incorpora alguns espais d’ús comunitari, com bugaderia i espais d’estada. La diversitat de formes de vida de Ruderal es reflecteixen en les diferents tipologies bàsiques del projecte, cinc en total amb diferents variacions, amb la condició que totes elles tinguin nivells similars d’assolellament, vistes al parc i contacte amb l’àgora.

  • Planta primera

  • Planta segona

  • Planta tercera

  • Coberta

Els espais comunitaris de l’edifici son un punt clau del projecte perquè fomenten la relació entre veïnes i també perquè permeten compartir recursos del dia a dia: el gran pati d’accés i aparcament de bicicletes, un espai per planta destinat a bugaderia i habitacions multiusos, i una coberta on realitzar activitats conjuntament. Un altre punt clau de l’edifici és el seu disseny bioclimàtic, que incorpora bon aïllament tèrmic, control de la radiació solar, compacitat i estanquitat. Això permet que sigui un edifici amb una baixa petjada ecològica. La poca energia que generi es cobrirà amb instal·lacions eficients i centralitzades a través d’energies renovables com la fotovoltaica i l’aerotèrmia.

Col·laboracions

Perviure — Gestora de la promoció
Oriol Palou, Sustenta — Càlcul estructural
Acústics Ambient — Estudi acústic
Colana arquitectura — Renderitzat