El Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025 per fi és una realitat

Després de més d’un any treballant-hi, conjuntament amb la cooperativa La Col, el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016 – 2025 és ja una realitat. Ara toca la dura feina d’execució, feina que ens molts casos ja s’ha iniciat perquè la difícil situació actual ha fet necessari planejar i començar a implementar simultàniament. Aquest pla aporta alguns elements nous que ens agrada destacar, tant pel que fa al contingut com a la forma i com aquest s’ha generat.

Pel que fa al com, s’ha pensat amb la participació de la ciutadania (amb 21 sessions on s’han recollit diagnosi i propostes) i amb les aportacions dels equips tècnics de cada districte. S’ha elaborat un document específic per cadascun dels 10 districtes de la ciutat, que ha permès avaluar la situació en cadascun d’ells: quines eren les actuacions clau a desenvolupar-hi i com ajustar aquelles que ja es desenvolupaven.

Finalment s’han elaborat fitxes per a cadascuna de les actuacions proposades, cosa que ha facilitat la definició de compromisos i el seguiment del compliment del Pla per part, tant de partits polítics, com d’entitats socials.

Els 7 reptes que el Pla aborda són:

  1. Reforçar la mediació i els ajuts per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge
  2. Evitar la substitució d’habitatges i protegir als residents
  3. Incrementar el parc públic d’habitatge
  4. Mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge assequible
  5. Desenvolupar una política activa de rehabilitació que potenciï els entorns més vulnerables
  6. Contribuir a la garantia de la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals
  7. Preparar la ciutat per a l’envelliment de la població

Per fer-ho possible serà necessari reforçar els mecanismes d’atenció i intercanvi amb la ciutadania i millorar el coneixement del parc residencial i la població demandant.

2016-03-02-19.09.21-1024x768

Ha estat un autèntic repte per Celobert poder treballar en aquest Pla. Després d’uns anys treballant des de diverses perspectives en el camp de l’habitatge: des de la redacció de plans locals d’habitatge o censos d’habitatges buits, a les polítiques d’activació de parc desocupat o l’impuls de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge; aquest Pla ens ha permès conèixer com es treballa en una ciutat com Barcelona i ajudar a plantejar actuacions per resoldre noves problemàtiques que molts municipis, de segur que també voldran aplicar.

Ara toca celebra-ho i seguir treballant, a l’horitzó el pla local d’habitatge de Mataró, i molts d’altres projectes més concrets en els quals segur que l’experiència de Barcelona ens serà de gran vàlua.