Les instal·lacions eficients de l’edifici Cirerers

Amb l’objectiu d’aprofitar l’experiència del nostre equip en el disseny del projecte Cirerers i fomentar la construcció sostenible en el sector, oferim en obert una formació per explicar el disseny de les seves instal·lacions i possibilitats de control i gestió. Aquest projecte cooperatiu i promogut per Sostre Cívic, està situat al barri de Roquetes de Barcelona i serà l’edifici més alt de l’Estat construït en fusta, amb les seves vuit plantes. A més, serà un edifici passiu perquè tindrà una mínima demanda energètica pel que fa a la climatització i producció d’aigua calenta, i serà ecològic perquè s’utilitzaran materials amb mínima petjada ecològica i preferentment orgànics.

La formació va a càrrec de David Fernàndez, enginyer de Celobert, i Àngelo Zinni de Arkenova, cooperativa especialitzada en sistemes de monitorització pel control i gestió d’instal·lacions. Consta d’una formació en línia (1 h) i una visita guiada a l’edifici: