Hulohaus, una casa passiva i ecològica

Article publicat a Gea nº 103 Casas que cuidan | Hivern 2018/2019 | Pàg. 30-35

Consulta el projecte sencer aquí

Tot va començar perquè el veí no va voler tallar uns pins que ens feien ombra…

El 2014, la família Hulo vivia en una casa de Cerdanyola de Vallès que se’ls havia quedat petita i que tenia problemes d’humitat i de fred a l’hivern. Així doncs, van contactar amb nosaltres per estudiar la viabilitat d’ampliar la casa amb criteris d’ecologia, salut i màxima eficiència energètica. La conclusió d’aquest estudi ens deia que seria possible obtenir una casa 100% eficient, si el veí tallava alguns dels pins que feien ombra a la casa. Aquest gest permetria aprofitar molt millor la radiació solar i millorar l’eficiència energètica de la casa, però el veí s’hi va negar. Així doncs, què es podia fer? Com aquell qui res, la família Hulo va decidir vendre la casa i buscar un solar ben orientat que els permetés construir una nova llar amb els principis i valors que buscaven: aconseguir una casa amb criteris d’eficiència energètica i sobretot, de biohabitabilitat que protegeixi la salut d’un dels membres de la família, que pateix una delicada malaltia.

Després d’una intensa búsqueda, van trobar un solar fantàstic. S’hi accedia per la part nord i s’obria cap a sud, garantint un bon assolellament i amb vistes cap al jardí interior de la parcel·la. L’estudi geobiològic sobre corrents naturals que va fer Pere Vila, ens va confirmar que també era un lloc favorable en aquest sentit. L’única pega que vam trobar van ser les elevades radiacions electromagnètiques que produïa un repetidor de telefonia pròxim. Aquesta va ser la batalla que vam haver de lluitar per aconseguir protegir la salut de la família Hulo.

L’eficiència energètica, la clau del disseny

La parcel·la va ser adquirida expressament
per poder orientar correctament l’edifici.

Un cop trobat un bon solar, s’ha optat per fer una casa amb un grau d’hermeticitat alt i amb un sistema de ventilació per doble flux amb l’objectiu de poder ventilar a l’hivern sense perdre energia. El resultat ha estat una casa passiva que només requereix suport puntual de calefacció alguns dies assenyalats d’hivern, que produeix aigua calenta per radiació solar gairebé tot l’any, i que té un consum d’energia gairebé nul.

A més del sistema de doble flux, vam poder aconseguir aquesta màxima eficiència energètica a través de la distribució de l’habitatge. La Hulohaus és un volum rectangular compacte de dues plantes d’alçada amb el seu costat més gran orientat a sud. Aquesta façana sud s’ha dissenyat amb unes grans obertures per captar la radiació solar a l’hivern, i s’ha protegit del sol de l’estiu a través d‘un porxo i unes persianes de lames horitzontals mòbils. A més, els murs perímetrals tenen un aïllament tèrmic de 22 cm de gruix i s’han col·locat finestres petites a nord per facilitar la ventilació creuada de totes les estances.

Materials més sans i ecològics

Estructura de fusta i aïllament tèrmic de fibra de fusta i llana d’ovella

A petició de la família la casa també havia de ser ecològica i per tant, construir-se preferentment amb materials saludables i d’origen natural amb una mínima energia incorporada. És per això que es va minimitzar l’ús de formigó i acer, utilitzant-los només per a la fonamentació, i vam potenciar l’ús de la fusta en tot l’edifici: tota l’estructura és de fusta d’avet procedent de boscos europeus amb segell FSC; els aïllaments tèrmics són de cotó reciclat i fibra de fusta; els acabats de les façanes estan fets de fusta i morter de calç natural i la coberta amb teula ceràmica plana; les portes, les finestres, els sostres i els paviments també són de fusta massissa de pi, i els envans són de cartró-guix fixats sobre muntants de fusta, acabats amb rajola ceràmica a les zones humides; els conductes de sanejament són de polipropilè i les pintures interiors són de baix contingut en COV. Només s’utilitza l’acer galvanitzat en les rematades de coberta i en la canalització d’aigües pluvials i l’alumini en les persianes i protecció exterior de les finestres. L’habitatge també preveu una instal·lació d’acumulació i reutilització d’aigües pluvials per poder regar el jardí o omplir la piscina, que es farà amb depuració natural.

Aplicar criteris de biohabitabilitat

Els materials naturals faciliten que la casa sigui energèticament eficient i també saludable

Per protegir a la família de la radiació electromagnètica i aconseguir un habitatge saludable, es van prendre diverses mesures seguint els consells de l’especialista suís Adrian Nussbaumer. La més important va ser generar l’efecte de gàbia de Faraday al voltant de la casa, creant un recinte recobert de material conductor, o una malla o xarxa d’aquest material, que permet anul·lar l’efecte dels camps externs: sota les teules de la coberta es col·loca una malla de coure; embeguda a les façanes de calç i fusta es col·loca una malla de polietilè amb filat de coure; a l’exterior de les finestres, de triple vidre, es col·loca una xapa d’alumini, i als dormitoris principals es substitueix el cartró-guix per unes plaques de guix laminat sense plom. Tots aquests elements estan connectats entre si i a la vegada, a diverses preses de terra amb l’objectiu de protegir la major part de la casa de les radiacions artificials de l’entorn. També s’ha col·locat el cablejat de la instal·lació elèctrica el més lluny possible de la zona de descans, que és on normalment passem més temps.

A la cuina s’instal·la vitroceràmica per evitar els efectes de la d’inducció, i també una campana extractora de filtres de carboni. D’aquesta manera, s’evita foradar la façana o la coberta, evitant així les pèrdues de calor que això pot provocar a l’hivern. Ja hem comentat abans que l’avantatge principal del sistema de ventilació per doble flux és que permet la ventilació permanent de l’habitatge sense pèrdua d’energia. D’altra banda, també distribueix i homogeneïtza la temperatura interior en totes les estances, i permet filtrar les partícules d’aire que no es vulguin respirar, de manera que la qualitat de l’aire interior és molt alta durant tot el dia. Tot això sense haver d’obrir les finestres i evitar així, la pèrdua de calor que això provoca a l’hivern.

El resultat de la participació de tot l’equip

El nostre aprenentatge en aquesta obra, que va finalitzar ara fa quatre anys, és que l’eficiència energètica, l’ecologia i la salut són tres conceptes que van de la mà i que col·laboren uns amb els altres. Creiem que optar per una casa ecològica i construïda amb materials naturals facilita enormement el fet de que sigui energèticament eficient, i per descomptat, que sigui més saludable que una convencional.

Així va ser com a mitjans del 2016 es va finalitzar la Hulohaus, que no hagués estat possible sense la determinació i constància de la família promotora i tampoc sense l’interès i dedicació dels equips de professionals que van participar en el seu disseny i construcció.