7 claus per integrar la salut a l’habitatge II: qualitat de l’aire, electromagnetisme, acabats interiors i harmonia a la llar

Aquest article és una continuació d’aquest altre: 7 claus per integrar la salut a l’habitatge I: factors ambientals, seguretat i accessibilitat

Potser alguna vegada, quan heu passat molt de temps a un mateix lloc, heu patit certs problemes de salut –cefalàlgies, malalties respiratòries, afectacions a la pell o alteracions de la son– sense motiu aparent. L’espai tancat on vivim o treballem és com una tercera pell que ens embolcalla durant el 90% del temps; és per això que cal que prenem consciència de les condicions de biohabitabilitat dels espais que habitem. La cèdula d’habitabilitat, que és el document que permet que un edifici pugui ser considerat habitatge: valora diversos aspectes tècnics, però obvia altres agents o factors que poden desequilibrar l’interior d’un edifici i afectar la salut de les persones. Voleu conèixer alguns dels factors clau d’una llar saludable?

4 — Qualitat de l’aire interior

Per tal de disminuir la concentració de contaminants, millorar la qualitat de l’aire interior i reduir les patologies respiratòries, cal garantir sempre una ventilació i renovació d’aire adequada i evitar la humitat interior. Això com es resol? Amb una bona ventilació natural i amb l’ús de materials de construcció transpirables. La ventilació ha de permetre renovar l’aire mantenint la temperatura interior. En aquest sentit és recomanable la instal·lació d’una ventilació mecànica amb recuperador de calor. Aquests sistemes són una molt bona opció per garantir la màxima qualitat de l’aire amb la mínima pèrdua d’energia i confort a l’interior. Pel que fa als materials transpirables cal potenciar l’ús de materials d’origen natural i orgànic com la fusta, la calç, el guix, l’argila, i els aïllants de cotó o de cel·lulosa, i minimitzar el ciment pòrtland, els plàstics i els aïllaments de poliuretà.

7_4 claus per integrar la salut a l'habitatge_qualitataire2


Reforma a l’Hospitalet de Llobregat | Font: Celobert Cooperativa

5 — Ones electromagnètiques

Aquest factor de risc pot estar ocasionat per fonts exteriors (antenes d’emissió de telefonia mòbil o línies d’alta tensió) o bé per les ones que generem al propi habitatge a través de la xarxa elèctrica i els dispositius electrònics. Per protegir-nos de les ones que provenen de l’exterior, es poden recobrir les façanes o els envans interiors amb malles, plaques o pintures d’apantallament de grafit o de grafè, també cal que les finestres tinguin un bon vidre. Si les ones provenen del circuit elèctric interior o bé dels aparells de telefonia mòbil, una bona opció és la d’incorporar un desconnector de xarxa automàtic o bioswitch a les zones de descans. També és important que la col·locació del cablejat elèctric es faci de manera adequada, evitant els recorreguts excessius als capçals dels llits. I a la nit, no oblideu desconnectar els aparells electrònics, wifis i emissors i receptors d’ones.

5_7 claus per integrar la salut a l'habitatge_electromagnetisme


Article ‘Diseñar una instalación eléctrica libre de campos eléctricos’ | Font: www.construirunacasaecologica.com

6 — Pintures i acabats interiors

Potser no en som conscients, però tot allò que toquem i inhalem ens afecta. Al lloc de feina o la llar estem exposats a diferents materials que, en entrar en contacte amb la nostra pell o mucoses, poden provocar afectacions en la nostra salut. Per això convé evitar que els elements que utilitzem per recobrir terres, sostres i parets no continguin materials pesants dins de la seva estructura. En la mesura del possible, també cal que els components orgànics volàtils, que són elements químics que estan dins les partícules, estiguin per sota d’un mínim. Què podem fer al respecte? Una bona opció és optar per la pintura ecològica i triar materials que no continguin segons quins plàstics ni substàncies tòxiques.

6_7 claus per integrar la salut a l'habitatge_acabats


Fusta OSB de la casa passiva i ecològica CargolaTICS a Balenyà | Font: Celobert Cooperativa

7 — Harmonia de la llar

Aquest últim factor està relacionat amb aspectes intangibles i pseudocientífics dels espais que habitem, però que també poden afectar la salut de les persones. L’escorça de la terra està travessada per vetes d’aigua, falles geològiques i altres corrents electromagnètiques o fluxes: segons com estan situats els edificis en relació a aquests fluxes, poden esdevenir llocs de fuga o de plenitud energètica. Què podem fer al respecte? Una persona especialista en geobiologia (els ‘saurís’ o ‘zahorís’ de tota la vida) saben com analitzar casa vostra i fer un mapa de falles i de corrents. Si per exemple, sabeu que pel subsòl del lloc on viviu hi passa una falla o una veta d’aigua subterrània podeu redistribuir els espais o prendre altres mesures compensatòries per minimitzar la seva afectació.

7_7 claus per integrar la salut a l'habitatge_harmoniajpg


OrgàniCub, casa passiva i ecològica construida amb criteris Feng Shui a Sora | Font: Celobert Cooperativa

Sabem que no és fàcil controlar tots aquests aspectes, però hi ha petites actuacions que poden marcar la diferència i millorar la nostra qualitat de vida. Si us interessa especialment aquest punt, estigueu atentes perquè properament publicarem un article específic en relació a aquesta qüestió.

Article escrit amb col·laboració de Adriana Furné, de formació Saurí i Arquitecta, especialista en harmonització i sanació d’espais, formada en feng-shui i geobiologia conscient.