Programa d’actuació d’habitatge de la Vall d’Aran

2023

Conselh Generau d’Aran

Vall d’Aran

L’interès i necessitat de desenvolupar unes polítiques actives d’habitatge, que puguin donar resposta a la demanda d’habitatge assequible als diferents municipis, així com la millora general de la situació de l’habitatge a la Vall d’Aran, ha portat al Conselh Generau d’Aran a engegar la redacció del Programa d’Actuació d’Habitatge en col·laboració amb els ajuntaments aranesos i la resta d’agents del territori. A més, el document resultant ha de servir de punt de partida pel traspàs de competències d’habitatge de la Generalitat al Conselh Generau.

Des de Celobert estem redactant el programa, actualment hem tancat la fase d’anàlisi i diagnosi i estem iniciant la fase de proposes. Més enllà de l’anàlisi d’informació estadística hem desenvolupat diferents accions per recollir informació qualitativa, com una enquesta a la població i entrevistes amb els ajuntaments i tècnics del Conselh Generau.

Enquesta ciutadana

De l’enquesta ciutadana s’ha pogut identificar quins són els principals problemes percebuts per la població de la Vall d’Aran pel que fa a l’habitatge:

  • La manca d’habitatges de lloguer
  • La presència d’habitatge buit
  • El preu de l’habitatge

A més, la població expressa grans dificultats per accedir i mantenir l’habitatge.

Creixement de la població

La Vall d’Aran es caracteritza per municipis petits amb una clara diferència amb la capital, Vielha e Mijaran. Fruit de l’anàlisi demogràfica es destaca que el conjunt del territori ha guanyat un 2,1% de població en els últims deu anys amb diferències territorials. Naut Aran, Vielha e Mijaran, Es Bòrdes i Bausen han guanyat població en els darrers anys, a diferència dels municipis petits del Baix Aran com Bossòst, Les, Canejan, Vilamòs i Arres.

Pocs habitatges principals

Una de les dades que destaca és que el percentatge d’habitatges principals de l’Aran és molt menor que el català, a causa de la presència més gran d’habitatges destinats a altres usos (segones residencies, HUTs, buits i altres).

Vielha e Mijaran és un municipi precursor en l’abordatge de la problemàtica dels habitatges d’ús turístic, va aprovar una regulació el 2020 i també dels habitatges turístics compartits. Per altra banda, caldrà avaluar l’impacte del nou Decret Llei aprovat per la Generalitat.

Governança de la política d’habitatge de la Vall d’Aran

L’anàlisi també ha permès identificar l’estructura comarcal en matèria d’habitatge. Destaca el fet que els ajuntaments del Baix Aran compten amb el suport de l’Oficina tècnica del Conselh Generau i que ja s’han creat diversos espais de coordinació en matèria d’habitatge.

Un cop finalitzada la primera fase d’anàlisi i diagnosi s’ha començat a treballar el pla d’acció conjuntament amb el Conselh General i els ajuntaments.