Com funcionen les nostres cases passives i ecològiques?

Des de Celobert, tenim el compromís de dissenyar i divulgar una arquitectura capaç de combatre l’emergència climàtica i posar les persones al centre del projecte. Amb aquest objectiu, organitzem regularment visites guiades obertes a tothom per ensenyar i explicar com funcionen els edificis que dissenyem.

El passat dissabte 6 d’abril, vam acompanyar als alumnes del Curs de Fusta Construtiva a dues de les cases passives i ecològiques que estem construint amb l’objectiu d’explicar-los el seu funcionament i resoldre dubtes al voltant de l’arquitectura passiva i ecològica. La primera parada la vam fer a Hostalets de Balenyà per visitar la CargolaTICS, una remunta i ampliació d’una construcció existent, a Centelles vam visitar Can Irati, una casa passiva d’obra nova.

L’objectiu de la visita, força més tècnica de les que fem habitualment, vam explicar els 5 punts clau que tota construcció eficient ha de tenir en compte: compacitat, control solar, aïllament, hermeticitat i ventilació de doble flux. A més d’aquests punts, les dues cases comparteixen sistema estructural que consisteix en un entramat lleuger de fusta massissa amb jàsseres i pilars de fusta laminada. En ambdós casos, l’entremat incorpora aïllament de cotó reciclat a l’interior i fibra de fusta d’alta densitat a l’exterior, així com un trasdossat interior per a integrar-hi les instal·lacions. Aquestes capes d’aïllament “abriguen” la casa durant l’hivern i permeten minimitzar significativament la seva demanda energètica. La composició de la coberta actua de manera similar: una capa de pladur cobreix les biguetes, amb cotó reciclat entre elles i separades de les teules ceràmiques per una cambra ventilada.

celobert-secció-cargolatics

També vam insistir en la importància que té el contacte de la construcció amb el terreny per evitar que la humitat d’aquest pugui afectar la fusta. A la CargolaTICS s’ha instal·lat una cambra sanitària no accessible amb un sistema de peces anomenades iglús. A Can Irati, per exigències de la cota de fonamentació, s’ha hagut de combinar aquest mateix sistema amb un altre de murs de bloc de formigó que ha generat una cambra sanitària accessible que s’ha aprofitat per col·locar-hi el celler, la sala d’instal·lacions i un espai pel dipòsit d’aigua de pluja.celobert-secció-canirati

El tema que potser va generar més interès entre l’alumnat va ser el sistema de ventilació per doble flux: un sistema d’alta eficiència energètica que permet minimitzar les pèrdues energètiques a l’hivern i els guanys a l’estiu a través d’un intercanviador de calor. Aquest sistema posa en contacte l’aire net que entra amb l’aire viciat que surt, sense barrejar-los, de manera que un cedeix calor a l’altre atemperant-lo abans d’introduir-lo a l’interior de la casa. A més, aquest sistema incorpora uns filtres que “netegen” l’aire exterior de possible contaminació atmosfèrica, millorant considerablement la qualitat de l’aire interior. En els dos casos, es disposa també d’un sistema d’aerotèrmia i de plaques fotovoltaiques amb el que s’abasteix aquest sistema i la resta d’aparells elèctrics.

plaques fotovoltaiques, instal·lació solar, energia solar
Coberta i vistes des de Can Irati, foto de Som Confort Solar