Com portem el feminisme a la pràctica?

Des de Celobert treballem des d’una perspectiva feminista que incorporem tant als serveis que oferim com al nostre dia a dia, dedicant temps i esforços a millorar la qualitat democràtica a nivell organitzatiu i a la cura en les relacions, així com l’impuls del desenvolupament personal i de l’equip.

Incorporar les cures a la cooperativa

A més d’oferir serveis tècnics d’arquitectura, enginyeria i urbanisme, com a cooperativa també ens ocupem del benestar personal i relacional de tot l’equip, a més d’organitzar-nos segons els principis cooperatius d’ajuda mútua, responsabilitat ecosocial, democràcia interna, equitat i solidaritat. De fet, en el món cooperatiu i de l’Economia Social i Solidària, tot sovint s’utilitza la frase “posar les cures al centre”. Amb això ens referim a tot allò que té a veure amb cuidar-nos, ja siguin activitats puntuals, com trobades extralaborals o sessions per cohesionar l’equip, com la implementació de mesures concretes per fomentar el benestar i facilitar la conciliació personal.

A Celobert quan parlem de cures ens referim, per exemple, a l’acompanyament extern que ens ofereix la cooperativa Fil a l’agulla des del 2017, que ens permet crear espais per treballar temes concrets com la cohesió d’equip o l’estrés. També tenim la Comissió de Cures, un grup mixte de persones treballadores que neix el 2020 per vetllar pel benestar intern i resoldre possibles conflictes. Pel que fa a mesures del dia a dia, tenim una jornada laboral estàndard de 35 hores setmanals amb flexibilitat horària que ens permet millorar la conciliació personal. També ens reservem temps i espai per fer trobades periòdiques d’equip, ja sigui un cap de setmana o trobades mensuals després de la jornada laboral. Tot això ens permet cohesionar-nos com a grup i conèixer-nos més com a persones i, per tant, generar un millor ambient de treball i conèixer les necessitats específiques de cadascuna de nosaltres.

Actualment també estem fent un treball per aprendre a gestionar l’estrès, molt freqüent a la nostra professió, i hem creat un Cercle de Dones per compartir inquietuds des d’una visió de gènere. També estem redactant un Pla d’Igualtat acompanyades per la cooperativa Esberla. Tot i que aquest pla no és un document obligatori per a empreses de menys de 50 persones treballadores, hem volgut fer-lo per identificar possibles obstacles i barreres que dificultin la igualtat de gènere dins la cooperativa, a més d’incorporar la perspectiva feminista de manera transversal en l’organització interna. Per ara, hem realitzat una diagnosi al voltant de temes com dinàmiques de poder, abordatge de conflictes i detecció de la infrarepresentació femenina, i en breus elaborarem un pla de treball amb mesures concretes.

Altres mecanismes feministes que hem incorporat recentment són l’adhesió al protocol per a la prevenció i actuació en cas d’assetjament masclista impulsat per la XES, apostar per un servei de riscos laborals amb visió de gènere de la mà de la cooperativa Sepra i la incorporació de llenguatge inclusiu i feminista a la nostra comunicació.

Nou model de governança i feministitzar la professió

A nivell d’organització interna, fa uns anys vam començar a treballar col·lectivament un model de governança que incorporés els valors del cooperativisme, les cures i la perspectiva de gènere. Inicialment acompanyades per la cooperativa Enzó, aquest nou model ens va servir per entomar un moment de creixement de la cooperativa, en el que vam duplicar el número de sòcies treballadores en un any. Aquest procés no només ens va permetre gestionar un fort creixement, sinó seguir evolucionant i aprenent com a cooperativa i equip. Pensem que després de 10 anys de trajectòria, hem aconseguit un model de governança que és capaç d’apoderar, formar i coresponsabilitzar a totes les persones sòcies i treballadores de Celobert.

Pel que fa a la nostra professió, la Núria Colomé, coordinadora de l’equip d’habitatge de Celobert, explica la situació en aquest article:

Les dones, des de fa molts anys, som la majoria de noves promocions sorgides de les universitats. No obstant això, la professió, com tantes altres, segueix associada a estereotips de gènere que costa trencar. […] i en molts fòrums d’arquitectura la presència de dones continua sent molt inferior al seu paper real en la professió. 

Si bé és cert que en els últims anys la professió d’arquitectura ha experimentat un canvi de paradigma a nivell organitzacional i ha millorat la paritat, cal seguir reivindicant el nostre paper com a dones arquitectes. Aquest és un escenari que hem volgut revertir en el nostre equip d’arquitectura, molt masculinitzat des de l’inici, a través de la contractació de dones arquitectes i enginyeres en les darreres incorporacions a la cooperativa. A nivell tècnic i vinculat al sector de l’habitatge, incorporem la perspectiva de gènere als Plans d’Habitatge que realitzem i aquest any estem participant en el projecte singulars Cap a un cohabitatge ecofeminista, un projecte d’intercooperació que té per objectiu sensibilitzar, promoure i desenvolupar eines que incorporin la perspectiva ecofeminista al cohabitatge i als actors implicats.

En definitiva, cal que les empreses vetllin també pel benestar de les seves treballadores i sembla que de mica en mica, això va agafant força. Des del món cooperatiu, ja hi ha molt camí fet i la campanya #FeminismeAlaPràctica de la Federacio Cooperatives Treball Catalunya n’és un bon exemple.

“Les cures han de ser transversals i signifiquen
visibilitzar el que fins ara ha estat invisible
perquè s’ha prioritzat tot allò productiu.”

Loli Castilleja d’Etcèteres

Materials d’interès